Garantie

.

Energetix Garantie

Vanaf het moment van aankoop van uw product(en) heeft u recht op 24 maanden (2 jaar) garantie. De garantie geld voor materiaalbreuk en schade die is ontstaan door fabricagefouten. Onder de garantie valt niet; verlies, diefstal, schade door verkeerd gebruik, schade aangebracht door u zelf of anderen. 

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om, binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder), de aankoop fysiek in bezit krijgt. Om hiervan gebruik te maken volstaat het om schriftelijk mede te delen dat uw gebruik wilt maken van de herroepingstermijn. Deze dient u te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Uitgesloten van herroepingsrecht zijn gepersonaliseerde artikelen zoals gegraveerde sieraden.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten van ons terug. Hiervan uitgezonderd zijn de eventuele extra kosten gemaakt door uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.  In ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen,  betalen  wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; voor terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen direct, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit  aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de goederen.

Extra uitprobeer garantie

U kunt de producten boven uw herroepingsrecht van 14 dagen, 30 dagen lang uitproberen. Bent u niet tevreden over het product kunt u de producten terug sturen naar de zelfstandig distributeur waar u deze gekocht heeft. De producten dienen in goede staat te verkeren. U heeft dan recht op teruggave van het aankoopbedrag minus 15% verwerkingskosten. Het terugzenden van de producten is voor uw eigen rekening. 

Verpakken retourzending

Verpak uw retourzendingen zorgvuldig. beschadigingen door verkeerd verpakken vallen niet onder garantie en kunnen ervoor zorgen dat de retouren niet worden geaccepteerd. Onze tip; gebruik luchtkussenenveloppen

X